บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานจำนวน 16  อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง คลิก!!!ดาวน์โหลดข้อมูล โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpost.com  หรือ www.job.thailandpost.com ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม  2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
เรียบเรียบโดย ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด